Εγχειρίδιο Φυσικής Κληρονομιάς (heritage) - SEO/BirdLife

Εγχειρίδιο Φυσικής Κληρονομιάς (heritage)

Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα δημιουργηθεί ένας Οδηγός της φυσικής κληρονομιάς της Μεσογείου για τη βελτίωση της εκπαίδευσης των σπουδαστών και των αλιέων, ενώ ταυτόχρονα θα αποτελεί ένα πληροφοριακό και εκπαιδευτικό εργαλείο που θα συμπληρώνει το εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος. Η δημιουργία περιγραφικού υλικού για τη φυσική κληρονομιά της Μεσογείου θα βελτιώσει την εκπαίδευση των σπουδαστών και των ενηλίκων και θα διευκολύνει την κατανόηση του Προγράμματος για την αειφόρο αλιεία.

Back to the project’s home page

 

Related Posts
X
HAZTE SOCIO/A SUSCRÍBETE