Oferta de Trabajo: Técnico/a de Proyectos en el País Vasco - SEO/BirdLife

Oferta de Trabajo: Técnico/a de Proyectos en el País Vasco

En SEO/BirdLife necesitamos una persona con perfil técnico que nos ayude a complementar el equipo de la Delegación del País Vasco.

¿Cuáles son los requisitos que debes cumplir?

Titulación superioren relación con conservación o gestión de la naturaleza, la biodiversidad y los recursos natirales

Conocimiento de la biodiversidad y los ecosistemas del País Vasco

Dominio del Euskera y elinglés.

Carnet de conducir y disponibilidad para viajar

Manejo de los paquetes básicos de ofimática (M365)

¿Qué vamos a valorar?

Conocimiento de las metodologías de censo de aves más habituales, y de los programas de SEO/BirdLife

Experiencia en preparación y redacción de proyectos y en su desarrollo, seguimiento y justificación.

Experiencia en redacción de documentos y manuales técnicos y divulgativos

Buen conocimiento delas administraciones autonómicas (Gobierno, Diputaciones, Ayuntamientos…)

Tus condiciones laborales

Te integrarás en el equipo de trabajo de SEO/BirdLife en Vitoria/Gasteiz, con jornada de trabajo a tiempo completo (horario según el acuerdo laboral de la organización) y la incorporación sería inmediata.

Ofrecemos inicialmente un contrato laboral de un año

El salario y condiciones laborales serán las aplicables en SEO/BirdLife para la categoría de oficial técnico(26.609 € salario bruto anual -14 pagas-).

¿Cómo enviar tu candidatura?

Envíanos un correo electrónico a candidaturas@seo.org. No te olvides de poner en el asunto Candidatura Técnica/o de Proyectos en el País Vasco. En este correo, te rogamos que incluyas  dos documentos: tu CV completo y una carta de presentación. En la carta debes contarnos los motivos por los que quieres colaborar con nosotros, tus conocimientos y experiencia que puedas aportar al puesto.

Fecha de cierre: 12 de diciembre.

Las solicitudes recibidas después de la fecha de cierre o que no se ajusten a las condiciones requeridas serán descartadas automáticamente.

Únicamente nos pondremos en contacto con un reducido número de personas para realizar una entrevista específica. Por tanto, no nos comprometemos a contestar a todas las candidaturas, y por ello os agradecemos de antemano vuestro interés. Os mantendremos informados del proceso en la web de SEO/BirdLife.


 

SEO/BirdLife erakundean profil teknikoa duen pertsona bat behar duguEuskal Herriko Ordezkaritzako taldea osatzen laguntzeko. 

 Zer baldintza bete behar dituzu? 

 Natura, biodibertsitatea eta jaiotza-baliabideak zaindu edo kudeatzeko goi mailako titulazioa 

Euskadiko biodibertsitatea eta ekosistemak ezagutzea 

Euskara eta ingelesa menderatzeaBaldintza gidabaimena eta bidaiatzeko prestasuna 

Ofimatikako oinarrizko paketeak erabiltzea (M365) 

 Zer baloratuko dugu? 

 Hegaztien errolda egiteko metodologia ohikoenak eta SEO/BirdLife programak ezagutzea. 

Proiektuak prestatzen eta idazten eta haien garapeneanjarraipenean eta justifikazioan esperientzia izatea. 

Dokumentu eta eskuliburu teknikoak eta dibulgaziokoak idazten esperientzia izatea 

Administrazio autonomikoak ondo ezagutzea (GobernuaAldundiakUdalak…) 

 Zure lan-baldintzak 

 Gasteizko SEO/BirdLife lantaldean sartuko zara, lanaldi osoarekin (ordutegiaerakundearen lan-akordioaren arabera), eta berehala hasiko zara lanean. 

 Hasieran urtebeteko lan-kontratua eskaintzen duguProbaldia Mugagabe bihur daiteke.

 Soldata eta lan-baldintzak SEO/BirdLife-n aplikatuko dira teknikari-ofizialaren kategoriarako (26.609 € urteko soldata gordina -14 ordainsari -). 

 Nola bidali zure hautagaitza? 

 Bidali mezu elektroniko bat helbidera. Ez ahaztu EAEko Proiektuen Hautagaitza Teknikoa jarri behar duzula gaianMezu honetan (GARRANTZITSUA DA) bi dokumentu daudecurriculum osoa eta aurkezpen-gutunaGutunean azaldu behar diguzu zergatik lagundu nahi duzun gurekinzer ezagutza eta esperientzia eskaintzen dizkiozun  lanpostuari. 

 Itxiera data: 2021eko abenduaren 12a

 Itxi ondoren jasotako eskaerak edo eskatutako baldintzekin bat ez datozenak automatikoki baztertuko dira. 

 Pertsona gutxirekin jarriko gara harremanetanelkarrizketa berezi bat egitekoBerazez dugu hitz ematen hautagai guztiei erantzungo  diegula, eta horregatik eskerrak ematen dizkizuegu aldez aurretik zuen interesagatik

Prozesuaren berri emango dizuegu SEO/BirdLife webgunean. 

Related Posts
X
HAZTE SOCIO/A SUSCRÍBETE