SEO/BirdLife proposa que l'Estratègia de Biodiversitat i Patrimoni Natural sigui una prioritat per al pròxim Govern de Catalunya - SEO/BirdLife

SEO/BirdLife proposa que l’Estratègia de Biodiversitat i Patrimoni Natural sigui una prioritat per al pròxim Govern de Catalunya

Encara que absent del debat polític, les qüestions ambientals són presents -en major o menor mesura- en els programes de les principals formacions polítiques que es presenten a les eleccions a Catalunya del proper 21 d’octubre. L’ús d’energies renovables, el foment del transport públic o l’economia circular són de les qüestions més citades. D’acord amb l’anàlisi realitzada dels programes electorals per la delegació de Catalunya de SEO/BirdLife, la conservació de la biodiversitat -protecció d’espècies i espais naturals- és la qüestió amb menor pes en les propostes dels partits, tot i el treball avançat en els darrers anys en relació a l’Estratègia de Biodiversitat i Patrimoni Natural.

Aquest full de ruta, que convertiria la conservació de la natura en una qüestió transversal que afecta totes les àrees de Govern, no es va aprovar en la passada legislatura però, segons el parer de l’organització ambiental, sí que pot ser una de les primeres mesures que adopti el futur Executiu, atès que sembla haver-hi consens sobre la seva rellevància i oportunitat.

uno
Paradoxalment, l’única temàtica ambiental que aborden tots els programes analitzats -Ciutadans, CUP, En comú Podem, ERC, Junts per Catalunya, PP i PSC- és la relacionada amb infraestructures i, particularment, el foment de l’ús del transport públic. Sis dels set documents polítics citen també la lluita contra el canvi climàtic i abordar la qüestió energètica, fomentant l’ús d’energies renovables. La qualitat de l’aire, els regadius (amb enfocaments molt diferenciats) i la gestió de residus són esmentats expressament per 5 dels 7 programes, seguits d’una aposta per un urbanisme més sostenible i una adequada gestió de l’aigua (citats per quatre formacions).
En l’escala més baixa se situen els assumptes directament relacionats amb la conservació d’espècies amenaçades o protegides, i la millora de l’estat dels diferents espais naturals de Catalunya. N’hi ha prou un exemple: les mesures de conservació per al Delta de l’Ebre només se citen en tres ocasions en el conjunt dels programes.
«Un programa electoral, més encara en les especials circumstàncies d’aquests comicis electorals, no reflecteixen necessàriament ni la feina ni el grau de preocupació d’un partit polític per les qüestions ambientals però sí que ens permet distingir tendències. I la més clara és que la conservació de la biodiversitat és el germà pobre de les propostes ambientals dels partits «, exposa la delegada de SEO/BirdLife a Catalunya, Cristina Sánchez.

dos
«Catalunya podria ser el segon territori en activar una estratègia global que impregni de naturalesa tota l’acció governamental. Fins al moment, només Euskadi ha aprovat un full de ruta d’aquestes característiques i ja hi ha d’altres comunitats treballant en això. Catalunya ja ha fet gairebé tota la feina, i sembla que hi ha consens entre varies formacions. És moment d’aprofitar el fet i fer un pas un gegant en la conservació de la biodiversitat «, conclou.

 —

Aunque ausente del debate político, las cuestiones ambientales están presentes –en mayor o menor medida- en los programas de las principales formaciones políticas que se presentan a las elecciones en Catalunya del próximo 21 de octubre. El uso de energías renovables, el fomento del transporte público o la economía circular son de las cuestiones más citadas. De acuerdo con el análisis realizado de los programas electorales por la delegación de Catalunya de SEO/BirdLife, la conservación de la biodiversidad –protección de especies y espacios naturales- es la cuestión con menor peso en las propuestas de los partidos, a pesar del trabajo avanzado en los dos últimos años en relación a la Estrategia de Biodiversidad y Patrimonio Natyral. Esta hoja de ruta, que convertiría la conservación de la naturaleza en una cuestión transversal que atañe a todas las áreas de Govern, no se aprobó en la pasada legislatura pero, a juicio de la organización ambiental, sí puede ser una de las primeras medidas que adopte el futuro Ejecutivo, dado que parece haber consenso sobre su relevancia y oportunidad.

Paradójicamente, la única temática ambiental que abordan todos los programas analizados –Ciutadans, CUP, En Comú Podem, ERC, Junts per Catalunya, PP y PSC- es la relacionada con infraestructuras y, particularmente, el fomento del uso del transporte público. Seis de los siete documentos políticos citan también la lucha contra el cambio climático y abordar la cuestión energética, fomentando el uso de renovables. La calidad del aire, los regadíos (con enfoques muy diferenciados) y la gestión de residuos son mencionados expresamente por 5 de los 7 programas, seguidos de una apuesta por un urbanismo más sostenible y una adecuada gestión del agua (citados por cuatro formaciones).

En la escala más baja se sitúan los asuntos directamente relacionados con la conservación de especies amenazadas o protegidas, y la mejora del estado de los distintos espacios naturales de Catalunya. Baste un ejemplo: las medidas de conservación para el Delta de l’Ebre solo se citan en tres ocasiones en el conjunto de los programas.

“Un programa electoral, más aún en las especiales circunstancias de estos comicios electorales, no reflejan necesariamente ni el trabajo ni el grado de preocupación de un partido político por las cuestiones ambientales pero sí nos permite distinguir tendencias. Y la más clara es que la conservación de la biodiversidad es el hermano pobre de las propuestas ambientales de los partidos”, expone la delegada de SEO/BirdLife en Catalunya, Cristina Sánchez.

“Catalunya podría ser el segundo territorio en activar una estrategia global que impregne de naturaleza toda la acción gubernamental. Hasta el momento, solo Euskadi ha aprobado una hoja de ruta de estas características y ya hay otras comunidades trabajando en ello. Catalunya ya ha hecho casi todo el trabajo, y parece que hay consenso entre las formaciones. Es momento de aprovechar lo hecho y dar un paso un gigante en la conservación de la biodiversidad”, concluye.

Related Posts
X
HAZTE SOCIO/A SUSCRÍBETE