grup operatiu custodia agraria - SEO/BirdLife

grup operatiu custodia agraria

Documents per crear un model de planificació i gestió de finques agràries que permeti obtenir productes d’alt valor afegit compatibles amb la conservació i la millora del patrimoni natural

 

Aquests documents són fruit de la subvenció concedida per a la creació d’un Grup Operatiu, on SEO/BirdLife hi participa com a entitat sòcia. Aquest Grup Operatiu està liderat per Riet Vell i en formen part l’Espigall, l’Ajuntament de Granollers, la Fundació Catalunya – La Pedrera, l’Associació Paisatges Vius, la Xarxa de Custòdia del Territori i SEO/BirdLife.
 

En el marc dels ajuts a la creació de Grups Operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles s’ha obtingut un ajut per a la creació i funcionament d’un grup operatiu per al plantejament i redacció de projectes innovadors. Gràcies a aquest ajut s’ha redactat l’estudi “Creació d’un model de planificació i gestió de finques agràries que permeti obtenir productes d’alt valor afegit compatibles amb la conservació i la millora del patrimoni natural”.

 

arros

En els següents enllaços podeu consultar els documents resultants del projecte:

Creació d’un model de planificació i gestió de finques agràries que permeti obtenir productes d’alt valor afegit compatibles amb la conservació i la millora del patrimoni natural
Annex I. Guia metodològica per integrar la planificació forestal, agrícola, ramadera i de custòdia del territori
Annex II. Guia metodològica per afavorir la venta de proximitat
Annex III. Estructuració d’una xarxa d’assessors que apliquin la metodologia
Annex IV. Xarxa de finques demostratives de la metodologia aplicada

 

El Grup Operatiu té com a primer objectiu la generació d’un projecte d’ampli abast que impulsi de forma efectiva, arreu de Catalunya, la compatibilització de la producció i la comercialització agrària amb la conservació del patrimoni natural per mitjà de la custòdia del territori que permeti planificar les finques d’una manera holística integrant els aspectes econòmics, socials i ambientals.

 

El projecte té com a objectiu final la creació d’un model de planificació i gestió de finques agràries que permeti obtenir productes d’alt valor afegit compatibles amb la conservació i millora del patrimoni natural.

Les accions derivades d’aquest Grup Operatiu han de promoure la creació de productes agraris d’alt valor afegit, eminentment ecològics, que integrin tècniques productives que permetin la conservació dels hàbitats i les espècies naturals que depèn d’aquesta activitat com a estratègia per generar serveis ecosistèmics complementaris que, a la vegada, repercuteixin en la viabilitat socioeconòmica de les explotacions.

La proposta pretén revertir la tendència de pèrdua de biodiversitat associada a la intensificació de l’activitat agrària per la manca de viabilitat econòmica de les explotacions. Aquesta tendència, general a bona part del territori, necessita d’estratègies com ara la producció ecològica o la preservació de l’entorn com a valors que permetin incrementar els ingressos de les explotacions, ja sigui per la via del preu del producte o dels serveis complementaris que es poden oferir en aquestes finques (guiatges, turisme, etc..).

 

llacuna2

A nivell sectorial, la innovació plantejada ha de permetre incrementar els rendiments de les explotacions per la via dels productes de major qualitat i vehiculitzats, en la major part dels casos, a través dels mercats de proximitat, en els quals la custòdia del territori juga un paper de “marca” associada a les entitats de conservació de la natura que treballen a la zona.

Aquest ajut és cofinançat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i forma part del FEADER, cofinançat per la Unió Europea (Ajut a la Cooperació per a la Innovació. Operació 16.01.01 del PDR de Catalunya 2014 – 2020).

Per a més informació consulteu l’espai web de la Comissió Europea dedicat a desenvolupament rural.

Aquest projecte compta amb el finançament de: 

 
 
 
Related Posts
X
HAZTE SOCIO/A SUSCRÍBETE