Θαλάσσια προστασία και αλιεία στη Μεσόγειο (manual) - SEO/BirdLife

Θαλάσσια προστασία και αλιεία στη Μεσόγειο (manual)

Το προηγούμενο σχετικό υλικό που είχε δημιουργήσει η  Ισπανική Ορνιθολογική Εταιρεία (SEO) στο πλαίσιο προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας, θα προσαρμοστεί για τη βιώσιμη αλιεία στη Μεσόγειο με τη χρήση όλων των πληροφοριών που συλλέχθηκαν στο τρέχον Πρόγραμμα. Γι’ αυτό, το ECNPC και η SEO/BirdLife θα εξετάσουν όλο το υπάρχον υλικό για την προετοιμασία του Εγχειριδίου Ορθών Αλιευτικών Πρακτικών στη Μεσόγειο. Η έκδοση αυτή θα παρέχει παραδείγματα επιτυχημένων προσαρμογών στα αλιευτικά εργαλεία για τον περιορισμό των αλληλεπιδράσεων με τα πουλιά, καθώς και διάφορες συμβουλές για τη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και τα θαλασσοπούλια.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to the project’s home page

 

Related Posts
X
HAZTE SOCIO/A SUSCRÍBETE